PROIECTUL “PORŢI DESCHISE NON VIOLENŢEI”

Coordonatori:

RAMONA RĂDUCAN, Psiholog, Colegiul Naţional “George Bariţiu”, Cluj-Napoca;

ANDRA TĂNASE, Director Centrul de Tineret, Institutul Român Pentru Pace PATRIR Cluj;

MIHAELA GRIGA, Institutul Român Pentru Pace PATRIR, Cluj-Napoca;

FRANCESCO MARELLI, Institutul Român Pentru Pace PATRIR, Cluj-Napoca.

 

Partener principal:

Institutul Român Pentru Pace PATRIR, Cluj-Napoca

 

Colaboratori:

MARIA STOLERU, Fundaţia Artemis, Cluj-Napoca;

Studenţi anul III, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educatiei, UBB Cluj-Napoca;

 

Din Colegiul Naţional “George Bariţiu” Cluj-Napoca:

Prof. LUCIA ŢUCULESCU;

Prof. NICOLETA COLESNICOV;

Prof. LAURA ZMICALĂ.

                                     

Din Liceul de artă “Romulus Ladea” Cluj-Napoca:

Prof. GAVRILĂ ZMICALĂ.

 

De la Centrul de Educaţie Sexuală şi Contraceptivă SECS, Cluj-Napoca:

Psiholog LUCIA ALB.

 

Alte instituţii/organizaţii invitate:

Fundaţia Noi Orizonturi şi Cluburi IMPACT;

Centrul de Consiliere Psihologică al Agenţiei Naţionale Antidrog Cluj-Napoca;

Liceul Teoretic “Victor Babeş” Cluj-Napoca;

Fundaţia Artemis Cluj-Napoca;

Fundaţia Preventis Cluj-Napoca;

Centrul de Intervenţie pentru Copii Abuzaţi Cluj-Napoca;

Primăria Municipiului Cluj-Napoca;

Poliţia Cluj-Napoca.

 

Locaţie:

Piaţa “Mihai Viteazul”, Cluj-Napoca.

 

Participanţi:

Peste 100 de elevi din clasele V-XI şi peste 10 profesori din Colegiul Naţional “George Bariţiu” Cluj-Napoca;

Liceul de Artă “Romulus Ladea” Cluj-Napoca;

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca;

Grupul Şcolar “Terapia” Cluj-Napoca;

Liceul Teoretic “Victor Babeş” Cluj-Napoca;

Invitaţi elevi şi cetăţeni din Cluj-Napoca, trecători prin pieţele publice în care s-a desfăşurat activitatea

 

Durată:

3 ore (10.00 – 13.00), în 2 aprilie 2009.Scop:

Sensibilizarea şi informarea elevilor şi a cetăţenilor din Cluj-Napoca în ce priveşte beneficiul adoptării unor alternative de atitudine şi comportament asertiv-comparativ la formele de manifestare şi relaţionare violentă, prin antrenarea participanţilor în activităţi şi jocuri în care să aibă ocazia să experimenteze relaţionarea pozitivă şi soluţionarea paşnică a conflictelor.

 

Obiective:

Sensibilizarea/informarea copiilor şi a cetăţenilor din Cluj-Napoca în legătură cu prezenţa cotidiană a diferitelor forme de manifestare a violenţei şi a impactului lor negativ pentru dezvoltarea personală şi comunitară.

Conştientizarea şi analiza – prin modalităţi de dezbatere de tip “teatru-forum” sau prin jocuri tematice – a factorilor care pot determina şi menţine reacţii violente/agresive, respectiv a soluţiilor celor mai constructive.

Informarea cu privire la serviciile sociale şi structurile legislative care pot să ofere protecţie victimelor diverselor forme de violenţă (de ex. prezentarea ofertei unor instituţii/organizaţii care au activităţi cu rol de promovare a non violenţei).

Oferirea unor cadre de experienţă care să favorizeze învăţarea prin participare şi joc a unor metode de relaţionare şi comunicare asertivă.

Învăţarea implicită, prin joc şi modelare, a unor strategii eficiente de luptă împotriva stressului: de ex. sport, diverse modalităţi de manifestare artistică, gândirea pozitivă/umorul, cooperarea.

 

Desfăşurare:

Activitatea “Alternative la Violenţă” include un grupaj de jocuri interactive şi acţiuni de comunicare cu cetăţenii, desfăşurate în pieţe publice, care să le dea acestora şansa să se angajeze într-un proces de elaborare şi experimentare a unor forme de relaţionare asertivă, nonviolentă în situaţii conflictuale.

În piaţă se vor desfăşura simultan următoarele acţiuni:

 

Teatru – forum.

Coordonatori: Mihaela Griga, PATRIR, Maria Stoleru, Fundaţia Artemis;

 

Două grupuri de copii pun în scenă, succesiv, două situaţii conflictuale în forma  unor scenarii cu un grad mare de dramatism, pe două teme conflictuale diferite:

1. un conflict în cuplu;

2. un conflict între prieteni.

 

Pentru început, publicul este invitat să urmărească atent derularea şi acutizarea conflictului dintre un “oprimat” şi un “opresor”, respectiv relaţiile dintre aceştia şi “susţinătorii” lor şi să gândească o alternativă asertivă de conduită.

În partea a doua, fiecare dintre cele două piese se reia, iar spectatorii sunt invitaţi să întrerupă jocul (de ex. printr-o bătaie din palme) şi să ia locul unui personaj (în funcţie de preferinţa lor) pentru a demonstra practic o alternativă asertivă/nonviolentă de relaţionare pe care o propun ei. Se discută alternativele alese şi implicaţiile lor probabile.Dansul ca alternativă la violenţă.

Coordonator: Andra Tănase, PATRIR.

 

Un grup de copii va dansa pe diferite ritmuri muzicale, invitând publicul dornic să-şi descătuşeze tensiunile în modul acesta, să i se alăture.

Scopul este de a releva rolul catharctic/“terapeutic” al dansului, care poate induce stări de echilibrare emoţională, relaxare şi sentimentul comunicării prin “sincronizare” ritmică şi muzicală cu alţi semeni.

 

Sportul ca alternativă la violenţă.

Coordonatori: Andra Tănase, PATRIR, Francesco Marelli, PATRIR.

 

Un grup de copii va juca diferite jocuri sportive într-o manieră nonviolentă, prin modalităţi în care să sugereze fair-play-ul şi relaţionarea asertivă, invitând publicul doritor să i se alăture.

Scopul este de a demonstra că, fie ca sportiv, fie ca suporter, spiritul competiţional poate să se manifeste şi prin forme mai puţin agresive (de ex. fără agresarea verbală sau fizică a adversarului) şi poate fi un bun prilej de învăţare a cooperării în echipă.

 

Jocul ca alternativă la violenţă.

Coordonatori: Psiholog Ramona Răducan, Prof. Geanina Mărcuş, Prof. Mona Martinovici, Col. Naţ. “G. Bariţiu”

 

Grupuri de copii joacă diverse jocuri care să pună în evidenţă potenţialitatea unor opinii divergente şi atitudini diferite şi găsirea prin efort comun a unor soluţii de rezolvare asertivă a lor. Publicul este invitat să ia parte la joc.

Scopul este învăţarea soluţionării creative a disensiunilor prin comunicare şi cooperare, respectiv valorificarea stărilor conflictuale apărute ca o sursă de dezvoltare personală şi comunitară.

 

Arta ca alternativă la violenţă.

Coordonatori: Psiholog Ramona Raducan, Col. Naţ. “G. Bariţiu”, Andra Tănase, PATRIR, Prof. Gavrilă Zmicală, Liceul de Artă “Romulus Ladea”.

 

Grupuri de copii vor desfăşura diferite activităţi artistice:

Unii copii vor desena pe şevalete, pe coli de hârtie sau pe trotuar viziuni personale asupra violenţei sau nonviolenţei, invitând publicul să li se alăture.

Alţi copii vor dialoga muzical în registrul “mesaje muzicale violente” – “mesaje muzicale armonioase”, ca alternative nonviolente la primele, antrenând publicul în jocul lor muzical.

 

Obiective:

 • înţelegerea mecanismului psihologic prin care arta este în mod spontan folosită de oameni ca modalitate cathartică şi de autoexpresie, în condiţiile în care nu sunt posibile alte modalităţi de comunicare sau expresie a stărilor emoţional-conflictuale; respectiv semnalarea modului în care ea poate media transmiterea concisă, rapidă a unor mesaje uşor decodabile datorită lipsei barierelor lingvistice;
 • utilizarea artei ca o formă de sublimare a stărilor emoţionale negative – ca alternativă mai puţin violentă de manifestare a lor;
 • transmiterea prin artă a unor mesaje pozitive, nonviolente, prin resemnificarea plastică sau muzicală a mesajului negativ în direcţia unor rezolvări semantice şi estetice mai constructive.


 • Umorul ca alternativă la violenţă.

  Coordonatori: Psiholog Ramona Răducan, Prof. Laura Zmicală, Col. Naţ. “G. Bariţiu”

   

  Mai mulţi copii îmbrăcaţi în mascote şi în diferite alte costumaţii vor interacţiona direct cu publicul punându-l în situaţii paradoxale de decizie atitudinală.

   

  De exemplu:

  Mascota-Iepure la braţ cu Mascota-Tigru invită trecătorii să presupună motive pentru “extraordinara lor amiciţie”. Ei poartă scris pe costume “Oferim îmbrăţişări gratuite” şi merg cu braţele deschise spre oameni. În funcţie de reacţiile lor provoacă diferite discuţii cu aceştia pe teme de violenţă/alternative la violenţă.

   

  Scop: utilizarea metaforei şi a paradoxului ca pretext de confruntare non defensivă a stereotipurilor, a prejudecăţilor şi a inhibiţiilor care pot bloca comunicarea sau negocierea conflictelor.

   

  Gândirea raţională ca mediator al conduitelor nonviolente.

   

  Se instalează un panou pe care sunt descrise diferite situaţii care, de regulă, declanşează conflicte.

  Publicul este invitat să scrie ce ar gândi, ce ar simţi şi cum s-ar comporta într-o asemenea conjunctură şi să analizeze consecinţele în termeni de costuri şi beneficii. (modelul ABC )

   

  Scop:

 • conştientizarea mecanismului cognitiv care declanşează şi susţine stările conflictuale şi trăirile emoţionale negative;
 • învăţarea unor tehnici de restructurare cognitivă care să reducă dramatismul interpretativ şi intensitatea emoţiilor negative, condiţii necesare pentru disponibilitatea oamenilor de a se angaja în rezolvarea raţională a  conflictelor.
 •  

  Prezentarea unor informaţii şi servicii sociale cu rol în prevenţia violenţei şi intervenţii pentru ajutorarea persoanelor care au fost victime ale diferitelor forme de violenţă.

  Organizarea unui stand de prezentare a unor informaţii despre forme de violenţă mai puţin considerate, respectiv a unor servicii sociale şi instituţii abilitate să ofere protecţie împotriva violenţei sau îngijire specializată victimelor diferitelor forme de violenţă.