Consiliul elevilor
  Biroul executiv:
 • Preşedinte: Pop Andreea
 • Vicepreşedinte: Pop Larissa
 • Vicepreşedinte: Dumitraș Bianca
 • Secretar: Pop Diana
 • Departamentul Concursuri şcolare şi extraşcolare:
 • Director departament: Perșa Darius
 • Departamentul Public Relations:
 • Director departament: Vodă Carina
 • Departamentul financiar:
 • Director departament: Stupar Vicențiu
 • Departamentul grafică și design:
 • Director departament: Petrușel Diana
 • Departamentul de proiecte:
 • Director departament: Vesa Roxana
 • Avocatul elevului:
 • Avocat: Pop Gabriela
 • Profesor coordonator: Gianina Mărcuş